Phần mềm bảo hành


Phần mềm bảo hành là hệ thống phần mềm trực tuyến tích hợp đầu số SMS để quản lý kích hoạt bảo hành điện tử cho sản phẩm có chức năng bảo hành và quản lý bảo hành như: máy móc, thiết bị, quần áo, đồng hồ....

Phần mềm bảo hành Phần mềm bảo hành Reviewed by taoweb on 8/09/2016 Rating: 5

Không có nhận xét nào :

Được tạo bởi Blogger.